AgaatAgaat award disclaimer

Disclaimer ‘Agaat welzijn op maat Award, editie 2022

CONTACTGEGEVENS

Agaat

Oude Middenweg 231 U
2491 AG Den Haag info@agaatmooiopmaat.nl

Onderstaand vind je de Disclaimer die van toepassing is op de Agaat welzijn op maat Award 2021 (alsmede op de inhoud van deze site), een initiatief van Agaat mooi op maat Den Haag.

Art 1. Wijziging Disclaimer

Agaat behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen.

Art 2. Juistheid en volledigheid van gepubliceerde informatie

Hoewel Agaat haar uiterste best doet om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij in verband met de Agaat Welzijn op maat Award verkrijgt en publiceert via de diverse kanalen (waaronder deze website), kan de door haar gepubliceerde informatie mogelijk onjuistheden en/of onvolledigheden bevatten.

Art 3. De publicatie-, wijzig- en verwijder rechten

Agaat behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de informatie, de inhoud, het gebruik, het ontwerp, de verleende diensten of enig ander onderwerp van de Agaat Welzijn op maat Award website, te wijzigen.

Art 4. Juistheid van informatie deelnemende partijen.

Je stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer je deelneemt aan de Agaat Welzijn op maat Award. Agaat behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent iedere deelnemende partij, om wat voor reden dan ook, uit te sluiten van deelname aan de verkiezing.

Art 5. Intellectuele eigendomsrechten

Met de inzending verklaar je tegelijk dat er geen intellectueel eigendom op het idee of inzending rust in de meest brede betekenis in vorm en inhoud en je stemt daarbij tegelijk toe dat Agaat hier vrij van rechten, voor onbepaalde tijd, over kan beschikken en over de (social)mediakanalen zonder beperkingen mag communiceren.

Art 6. Recht

Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.